Logo Gmina Ulan-Majorat

UCHWAŁA NR XXIII/110/09 Rady Gminy Ulan-Majorat z dnia 22 czerwca 2009 r.

UCHWAŁA NR XXIII/110/09

Rady Gminy Ulan-Majorat

z dnia 22 czerwca 2009 r.

w sprawie podjęcia współpracy Gminy Ulan-Majorat z miastem Różyn w Obwodzie Żytomierskim na Ukrainie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Kierując się wolą umacniania wzajemnego zrozumienia i przyjaźni a także utrwalania historycznych związków między narodami polskim i ukraińskim, Rada Gminy Ulan-Majorat postanawia o podjęciu współpracy z miastem Różyn w Obwodzie Żytomierskim na Ukrainie.

§ 2. Obszarami współpracy z partnerem zagranicznym, o którym mowa w § 1, będą:

1) wymiana doświadczeń w dziedzinie funkcjonowania samorządów,

2) podejmowanie działań na rzecz nawiązywania kontaktów handlowych między podmiotami gospodarczymi,

3) współpraca w dziedzinie sportu i kultury poprzez wspólne inicjatywy zespołów sportowych, zespołów artystycznych oraz grup młodzieżowych,

4) wymiana doświadczeń w dziedzinie oświaty i stowarzyszeń oświatowych,

5) wymiana grup młodzieży z zagranicznym partnerem,

6) wzajemne uczestnictwo w imprezach kulturalnych i uroczystościach organizowanych przez partnerów,

7) realizacja wspólnych projektów, w tym działania w kierunku realizacji wspólnych projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej,

8) promowanie dorobku kulturowego partnerów wynikających z przesłanek historycznych i etnicznych oraz ich geograficznego zróżnicowania.

§ 3. Rada Gminy zobowiązuje się zapewnić środki na pokrycie kosztów związanych z realizacją współpracy zagranicznej w obszarach wymienionych w § 2.

§ 4. Rada Gminy upoważnia Wójta Gminy do zawarcia umowy partnerskiej z miastem Różyn oraz do podejmowania wszelkich działań organizacyjnych w celu nawiązania i realizacji współpracy.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Szczepan Gajda

zarejestruj się

MOBILNY SYSTEM INFORMACJI SISMS

GMINY ULAN-MAJORAT

ULOTKA do pobrania

Urząd Gminy Ulan-Majorat

Ulan-Majorat 57
21-307 Ulan-Majorat
tel./fax: 83 3518069
e-mail: ug@ulanmajorat.pl

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.