Logo Gmina Ulan-Majorat

KAMPANIA WALNYCH ZEBRAŃ SPRAWOZDAWCZYCH W OSP ZA 2017 R.

Na podstawie statutu Związku OSP RP, statutów OSP, zgodnie z uchwałą Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie w terminie od 1 stycznia do 28 lutego na terenie działania Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ulanie-Majoracie została przeprowadzona kampania zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP. Do kompetencji walnych zebrań OSP należało m.in.: rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności i wykonania budżetu OSP oraz z działalności Komisji Rewizyjnej za okres sprawozdawczy, uchwalenie planów działalności i budżetu OSP na rok bieżący, podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych (ustalenie wysokości składek członkowskich, przyjęcia darowizn, zbycia lub nabycia środków trwałych, itp.) Podczas walnych zebrań dokonano oceny możliwości działań ratowniczo-gaśniczych, stanu wyszkolenia członków OSP, działalności prewencyjno-propagandowej, stanu wyposażenia techniczno-operacyjnego sprzętu wykorzystywanego do działań operacyjnych, w tym specjalnych samochodów pożarniczych.  Szeroko omówiono współpracę z zarządami szczebla gminnego, powiatowego i wojewódzkiego  ZOSP RP, współpracę z Państwową Strażą Pożarną. Określono formę pomocy ze strony samorządu lokalnego, w tym pozyskiwanie środków finansowych na zabezpieczenie bieżącej działalności OSP zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej.

Informacja zbiorcza

z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczych w jednostkach OSP z terenu działania Oddziału Gminnego ZOSP RP w Ulanie-Majoracie za rok 2017

Liczba OSP 8, w tym: „S" 7 , w KSRG 1, zarejestrowanych w KRS 8, mających NIP 8, REGON 8 , konto bankowe 8. Liczba członków: 320 zwyczajnych (w tym mężczyzn 301, kobiet 19), wspierających 0, honorowych 18. Liczba członków razem: 338, w tym kobiet 19. Liczba członków zwyczajnych OSP /w wieku 18-65 lat/ mogących brać bezpośredni udział  w akcjach ratowniczo-gaśniczych 84. Liczba Kobiecych Drużyn Pożarniczych 1, członkiń 10. Liczba Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych 1, sekcji 2, członków 20, w tym: dziewcząt 10, chłopców 10. W zebraniach uczestniczyli członkowie: zwyczajni 163, honorowi 0, wspierający 0, MDP 4, członkowie władz oddziałów Związku OSP RP: gminnego /równorzędnego/ 42, powiatowego 26, wojewódzkiego 3, członkowie władz krajowych ZOSP RP 1, przedstawiciele PSP 1, przedstawiciele samorządów terytorialnych 25. Udział w zawodach sportowo-pożarniczych: gminnych - liczba uczestniczących OSP 7, z tego sekcji męskich 7; powiatowych - liczba uczestniczących OSP 3, z tego sekcji męskich: 3, sekcji kobiecych 1, MDP: dziewczęcych 1, chłopięcych 1. Szkolenie w OSP z zakresu: podstawowego przeszkolono 1, potrzeby 17; kierowców konserwatorów sprzętu ratowniczego przeszkolono 8, potrzeby 5; ratownictwa technicznego przeszkolono 2, potrzeby 5; kierowania ruchem drogowym potrzeby 2; kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy przeszkolono 13, potrzeby 2; dowódców OSP potrzeby 7; naczelników OSP potrzeby 5. Liczba samochodów pożarniczych 10, w tym: lekkich 1; średnich 8; specjalnych innych 1. Środki z samorządu gminy przeznaczone na dofinansowanie działalności OSP w roku 2017:

- zaplanowano: 255 396 zł,

- wykonano: 214 966 zł,

- plan na rok 2018: 258 263 zł.

zarejestruj się

MOBILNY SYSTEM INFORMACJI SISMS

GMINY ULAN-MAJORAT

ULOTKA do pobrania

Urząd Gminy Ulan-Majorat

Ulan-Majorat 57
21-307 Ulan-Majorat
tel./fax: 83 3518069
e-mail: ug@ulanmajorat.pl

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.