Logo Gmina Ulan-Majorat

News

News zdjęcie id 110

Zmiana regulaminu konkursu

12.08.2015

Zmiana Regulaminu Konkursu z dnia 11 sierpnia  2015 r.

"Segreguję odpady bo tak trzeba!"

 (wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czerwonym)

§ 1
Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu będącego częścią działań edukacyjno - promocyjnych.
 2. Organizatorem Konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Urząd Gminy w Ulanie-Majoracie (zwanym dalej „Organizatorem”) Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat.
 3. Pod patronatem honorowym: Wójt Gminy Ulan-Majorat.
 4. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Ulan-Majorat (zwanych dalej „Uczestnikiem konkursu”).

§ 2
Cele

 1. Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości proekologicznej wśród społeczności Gminy Ulan-Majorat, ze szczególnym zwróceniem uwagi mieszkańców na konieczność segregacji odpadów oraz korzyści z tego wynikających.
 2. Przedmiotem Konkursu jest zachęcenie mieszkańców do zmiany swojej dotychczasowej deklaracji i zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 3
Zasady Konkursu

 1. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 17 czerwca 2015 r.
 2. Aby wziąć udział w konkursie należy zadeklarować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych poprzez zmianę deklaracji i złożenie jej w tutejszym Urzędzie Gminy pok. nr 26.
 3. Deklarację zmieniającą można składać w terminie od 17 czerwca do 17 sierpnia 2015 r. włącznie. Dostępna jest ona na stronie internetowej www.ulanmajorat.pl w zakładce odpady komunalne oraz w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat pok. nr 26.
 4. W dniach od 18 sierpnia do 21 sierpnia 2015 r. nastąpi weryfikacja złożonych deklaracji.
 5. Organizator dzieli Konkurs na III etapy:

•    Etap I - osoby, które złożyły deklarację do 30 czerwca 2015 r.
•    Etap II -  osoby, które zmienią deklarację w terminie od 1 lipca do 17 sierpnia  2015 r.
•    Etap III -  wyniki konkursu

§ 4
Warunki uczestnictwa

W losowaniu bierze udział każdy, kto złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczącą nieruchomości położonej na terenie gminy Ulan-Majorat, wybrał selektywny sposób oddawania odpadów. Zmienioną deklaracje należy  złożyć w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat w terminie od 17 czerwca do 17 sierpnia 2015 r.

§ 5
Koszty

Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

§ 6
Losowanie

 1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w formie losowania spośród wszystkich osób, które w terminie od 17 czerwca do 17 sierpnia 2015 r. zmieniły deklarację i zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz spośród osób, które zadeklarowały selektywną zbiórkę przed 17 czerwca 2015 r.
 2. Losowanie odbędzie się ok. godziny 1700  podczas Dożynek Gminno-Parafialnych, które będą miały miejsce 23 sierpnia 2015 r. na boisku szkolnym. Losowania dokona osoba z publiczności, po wylosowaniu członek komisji odczyta dane wylosowanej osoby: imię, nazwisko oraz miejscowość. Uczestnik ma 1 minutę na to aby zgłosić się na scenę w celu potwierdzenia danych poprzez okazanie dowodu tożsamości.
 3. Nagrodę może odebrać pełnoletni domownik po okazaniu dowodu tożsamości.

§ 7
Nagrody konkursu

 1. Dla wszystkich osób, które zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów komunalnych przewidziane są upominki w postaci materiałów promujących ekologię - do wyczerpania zapasów.
 2. Osoby, które złożyły bądź złożą deklarację w terminie do 30 czerwca 2015 r. wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych w postaci: pralki, aparatu fotograficznego, odkurzacza, mikrofali, robota kuchennego, blendera.
 3. Osoby, które złożą deklarację w terminie od 1 lipca do 17 sierpnia 2015 r. wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych w  postaci: lodówki, tabletu, maszynki elektrycznej.
 4. [Usunięty].
 5. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową ani na jej równowartość pieniężną. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja konkursowa.
 6. Wręczanie nagród odbędzie się podczas Dożynek Gminno-Parafialnych dnia 23 sierpnia 2015 r. na boisku szkolnym ok. godz. 1700.
 7. Uczestnik konkursu, który otrzyma nagrodę zobowiązany będzie do złożenia podpisu na oświadczeniu potwierdzającym odbiór nagrody.

§ 8
Ochrona danych osobowych

Zgłoszenie w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883.) na potrzeby kwalifikacji i udziału w konkursie, w tym na udostępnianie ich do wiadomości publicznej.

§ 9
Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.
 2. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na stronie internetowej  www.ulanmajorat.pl
 3. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje ostateczną podejmuje Organizator.
 5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ulanmajorat.pl oraz w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat pok. nr 26.
 6. Wszelkie informacje o konkursie udzielane są w Urzędzie Gminy pok. nr 26 lub pod nr tel. 83 351 80 69.

§10
Uwagi końcowe

Wyłączeniu podlegają pracownicy Urzędu Gminy Ulan-Majorat, a także pozostałe osoby ujęte w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujących ww. pracowników.

 

zarejestruj się

MOBILNY SYSTEM INFORMACJI SISMS

GMINY ULAN-MAJORAT

ULOTKA do pobrania

Urząd Gminy Ulan-Majorat

Ulan-Majorat 57
21-307 Ulan-Majorat
tel./fax: 83 3518069
e-mail: ug@ulanmajorat.pl

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.