Logo Gmina Ulan-Majorat

News

News zdjęcie id 188

Oferta na wsparcie zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

09.02.2016

Wójt Gminy Ulan-Majorat uprzejmie informuje, że w dniu 9 lutego 2016 r. klub sportowy działający pod nazwą Uczniowski Klub Sportowy „SPRINT” w Ulanie-Majoracie, złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego w ramach Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, w formie wsparcia, pod nazwą „Organizacja i udział w V Międzynarodowym – XV Ogólnopolskim Turnieju Piłki Ręcznej Dziewcząt i Chłopców” z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.), tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł, zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, a wysokość środków finansowych, o jaką wnioskuje oferent wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie Gminy Ulan-Majorat i Miasta Radzyń Podlaski i dotyczy jego mieszkańców, w szczególności mieszkańców Gminy Ulan-Majorat. Biorąc pod uwagę określoną w ofercie grupę adresatów, opis proponowanych działań w zakresie realizacji zadania publicznego, a także opis potrzeb wskazujących na konieczność realizacji zadania publicznego należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Ulan-Majorat zamierza zlecić Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu „SPRINT” realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.Wobec powyższego Wójt Gminy Ulan-Majorat, zgodnie z art. 19a, ust.3 cytowanej ustawy, informuje, że do 16 lutego 2016 r. do godz. 15:30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Sekretariatu Urzędu Gminy Ulan-Majorat, Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat, pok. nr 18, lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: ug@ulanmajorat.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Ulan-Majorat niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Uczniowskim Klubem Sportowym „SPRINT”.

OFERTA

UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO "SPRINT" W ULANIE-MAJORACIE

zarejestruj się

MOBILNY SYSTEM INFORMACJI SISMS

GMINY ULAN-MAJORAT

ULOTKA do pobrania

Urząd Gminy Ulan-Majorat

Ulan-Majorat 57
21-307 Ulan-Majorat
tel./fax: 83 3518069
e-mail: ug@ulanmajorat.pl

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.