Logo Gmina Ulan-Majorat

News

News zdjęcie id 251

Sesja Rady Gminy Ulan-Majorat

07.06.2016


Porządek obrad:
1.Otwarcie sesji i sprawy organizacyjne:
-  stwierdzenie quorum,
-  przyjęcie porządku obrad,
-  przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
2. Interpelacje  i zapytania.
3. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ulan-Majorat.
4. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu obliczania za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomości zamieszkałe, a w części nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2016 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015 rok.
- przedstawienie przez Wójta Gminy sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie sprawozdań z wykonania budżetu Gminy za 2015 rok.
- dyskusja,  
- podjęcie uchwały.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy z wykonania budżetu za 2015 rok:
- przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej w sprawie wykonania budżetu Gminy za 2015 rok oraz wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta z tego tytułu,
- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej dotyczącego absolutorium dla Wójta Gminy,
- podjęcie uchwały.                         
12. Odpowiedzi na interpelacje  i zapytania.
13. Wolne wnioski.
14. Zamkniecie obrad.

zarejestruj się

MOBILNY SYSTEM INFORMACJI SISMS

GMINY ULAN-MAJORAT

ULOTKA do pobrania

Urząd Gminy Ulan-Majorat

Ulan-Majorat 57
21-307 Ulan-Majorat
tel./fax: 83 3518069
e-mail: ug@ulanmajorat.pl

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.