Logo Gmina Ulan-Majorat

News

News zdjęcie id 268

Oferta na wsparcie zadania publicznego w trybie pozakonkursowym

20.06.2016

Wójt Gminy Ulan-Majorat uprzejmie informuje, że w dniu 20 czerwca 2016 r. Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne "MELODIA" w Domaszewnicy złożyło uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego pod nazwą Organizacja "XIII Spotkania z Pieśnią Ludową" z pominięciem otwartego konkursu ofert. Złożona oferta spełnia wymogi formalne oraz warunki określone w art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 239), tj. wysokość dofinansowania zadania publicznego nie przekracza kwoty 10 000,00 zł, zadanie będzie realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni, a wysokość środków finansowych, o jaką wnioskuje oferent wynosi 3 000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100). Zadanie ma charakter lokalny, jego realizacja przewidziana jest na terenie miejscowości Domaszewnica położonej w Gminie Ulan-Majorat i dotyczy mieszkańców Gminy Ulan-Majorat. Biorąc pod uwagę określoną w ofercie grupę adresatów, opis proponowanych działań w zakresie realizacji zadania publicznego, a także opis potrzeb wskazujących na konieczność realizacji zadania publicznego należy uznać jego realizację za celową. Zgodnie z art. 19a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Gmina Ulan-Majorat zamierza zlecić Stowarzyszeniu Społeczno-Kulturalnemu "MELODIA" realizację zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert.Wobec powyższego Wójt Gminy Ulan-Majorat, zgodnie z art. 19a, ust.3 cytowanej ustawy, informuje, że do 27 czerwca 2016 r. do godz. 15:30 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej do Sekretariatu Urzędu Gminy Ulan-Majorat, Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat, pok. nr 18, lub drogą elektroniczną, na adres e-mail: ug@ulanmajorat.pl, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.
Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Ulan-Majorat niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym "MELODIA".

OFERTA

zarejestruj się

MOBILNY SYSTEM INFORMACJI SISMS

GMINY ULAN-MAJORAT

ULOTKA do pobrania

Urząd Gminy Ulan-Majorat

Ulan-Majorat 57
21-307 Ulan-Majorat
tel./fax: 83 3518069
e-mail: ug@ulanmajorat.pl

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

wrzesień 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.