Logo Gmina Ulan-Majorat

News

News zdjęcie id 508

Informacja Wójta Gminy Ulan-Majorat

05.09.2017

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405), w związku z Uchwałą Nr XXVII/166/17 RADY GMINY ULAN-MAJORAT z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rozwoju Gminy Ulan-Majorat, Wójt Gminy Ulan-Majorat informuje o możliwości zapoznania się z  opracowanym projektem dokumentu „Program Rozwoju Gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023” oraz możliwości składania uwag i wniosków do ww. projektu dokumentu.

Uwagi i wnioski do projektu dokumentu można składać w następujących formach:

  • zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej
    z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który będzie można dostarczyć pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Ulan-Majorat, Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat,
  • bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy pok. 18  w godzinach pracy Urzędu (od godz. 7.30 do godz. 15.30),
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: ug@ulanmajorat.pl,
  • zbierania uwag ustnych do protokołu w sekretariacie Urzędu Gminy.

W związku z powyższym ustala się 21 dniowy termin na składanie uwag i wniosków, tj. w dniach 05 – 26 września 2017 r.

PROGRAM ROZOWJU GMINY ULAN-MAJORAT - dokument do konsulatacji

Formularz zgłaszania uwag

zarejestruj się

MOBILNY SYSTEM INFORMACJI SISMS

GMINY ULAN-MAJORAT

ULOTKA do pobrania

Urząd Gminy Ulan-Majorat

Ulan-Majorat 57
21-307 Ulan-Majorat
tel./fax: 83 3518069
e-mail: ug@ulanmajorat.pl

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.