Logo Gmina Ulan-Majorat

News

News zdjęcie id 672

90-lecie ochotniczej straży pożarnej w ulanie

06.05.2018

Gminne obchody Dnia Strażaka rozpoczęła Msza Św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Małgorzaty w Ulanie, którą odprawili: ks. Krzysztof Pawłowski – Proboszcz Parafii Ulan i ks. Stanisław Sierakowski – Kapelan Strażaków. Przemarsz pododdziałów z dowódcą uroczystości dh Sebastianem Frączkiem w asyście orkiestry dętej na plac remizy OSP Ulan, obchodzącej jubileusz 90-lecia swego istnienia zainicjował dalszą część uroczystości. Zebranych powitał dh Jarosław Koczkodaj – Prezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Ulanie-Majoracie, Wójt Gminy Ulan-Majorat, który złożył strażakom ochotnikom wyrazy uznania za trud i ryzyko jakie podejmują w ochronie życia i mienia ludzkiego. Podziękował za poświęcenie i zaangażowanie oraz ciągłą gotowość do niesienia pomocy innym. Rys historyczny jednostki przedstawił dh Tomasz Niebrzegowski – Sekretarz OSP Ulan.

W jubileuszu 90-lecia OSP Ulan i Gminnych Obchodach Dnia Strażaka udział wzięli:

- poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulanie wraz z jednostką,

- poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Domaszewnicy wraz z delegacją,

- poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Paskudach wraz z delegacją,

- poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sętkach wraz z delegacją,

- poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sobolach wraz z delegacją,

- poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzchowinach wraz z delegacją,

- poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzewie wraz z delegacją,

- delegacja Ochotniczej Straży Pożarnej w Zarzecu,

- oraz gościnnie poczet sztandarowy Ochotniczej Straży Pożarnej w Bedlnie wraz z delegacją.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Pan Stanisław Żmijan – Poseł na Sejm RP, Pan Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Pan Lucjan Kotwica – Starosta Radzyński, bryg. Leszek Niewęgłowski – Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Radzyniu Podlaskim,  dh Tadeusz  Sławecki – Prezes ZOP ZOSP RP w Radzyniu Podlaskim, dh Mirosław Walicki – Wiceprezes ZOP ZOSP RP w Radzyniu Podlaskim, dh Wiesław Mazurek Wójt Gminy Radzyń Podlaski, radni, przedstawiciele samorządu terytorialnego, strażacy oraz mieszkańcy gminy Ulan-Majorat. Oprawę muzyczną uroczystości zapewniła Orkiestra Dęta z Ostrowa Lubelskiego.

Medale i odznaczenia

Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego nr 29/4/2018 z dnia 20 marca 2018 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Ulanie została odznaczona Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczypospolitej Polskiej.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego nr 4/2018 z dnia 16 marca 2018 r. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

dh Dariusz Izowski,

dh Marek Kaniewski.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego nr 4/2018 z dnia 16 marca 2018 r. Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczony został:

dh Sławomir Lotek.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego nr 4/2018 z dnia 16 marca 2018 r. Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:

dh Piotr Niewęgłowski,         

dh Łukasz Niewęgłowski,

dh Kamil Białucha,               

dh Paweł Welikan,     

dh Michał Zienkiewicz,         

dh Mateusz Bogusz. 

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego nr 4/2018 z dnia 28 marca 2018 r. odznaką strażak wzorowy odznaczeni zostali:

dh Mirosław Paćko, 

dh Wojciech Zienkiewicz,

dh Patryk Zienkiewicz,

dh Maciej Białucha,              

dh Łukasz Wierzchowski,

dh Łukasz Przybysz,

dh Adam Przybysz.

Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego nr 1/2018 z dnia 29 marca 2018 r. odznaką za wysługę lat odznaczeni zostali:

dh Marian Lotek za 50 lat wysługi,

dh Zenon Fijałek za 40 lat wysługi,

dh Stanisław Domiańczyk za 35 lat wysługi,

dh Krzysztof Zienkiewicz za 35 lat wysługi,

dh Zbigniew Białucha za 35 lat wysługi.

 

Historia powstania OSP Ulan

Założyciele: Zienkiewicz Jan, Gajda Ludwik, Szczygielski Stanisław, Sergiel Aleksander, Mazurek Szymon, Zienkiewicz Stanisław. Z protokołu zebrania założycielskiego jednostki:

„Działo się  w Ulanie Gminy Ulan dnia 17 maja 1928 roku o godz. 6-tej po południu. Z inicjatywy sołtysa wsi Ulan Jana Zienkiewicza, z wiedzą i w obecności Wójta Gminy Ulan Władysława Górskiego, zwołane zostało  organizacyjne zebranie w celu założenia Towarzystwa Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulanie, na które stawiło się 20 gospodarzy i 22  młodzieży oraz w charakterze gości – Feliks Jurkiewicz – Sekretarz Straży Pożarnej w Sętkach”………….. „Zebrani jednomyślnie postanowili: 1. Założyć w Ulanie Ochotniczą Straż Pożarną, 2. Przyjąć statut uznany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych za wzorowy, 3. Określić Ulan jako siedzibę Straży, teren zaś jej działalności rozciągnąć na wsie: Ulan, Zarzec Ulański, Wierzchowiny, Paskudy. 4.Wybrano: a) do Zarządu: Ludwika Gajdę, Władysława Bieleckiego, Stanisława Szczygielskiego, Aleksandra Sergiela. b) na zastępców: Józefa Kota,  Aleksandra Kardasa, c) do sztabu: na Naczelnika – Aleksandra Chromiaka, na pomocnika – Szymona Mazurka, na gospodarza – Stanisława Zienkiewicza. 5. Składki określić: od popierających po 10 zł,  a od czynnych po 5 zł rocznie. 6. Zgłosić przystąpienie do Związku Wojewódzkiego Straży Pożarnych. Po wyczerpaniu porządku dziennego, zebranie zakończono o godz. 825 po południu.”

90 lat działalności OSP Ulan

I. Lata 1928 - 1939. Strażacy gromadzą fundusze poprzez zbieranie składek członkowskich, kwesty, organizację loterii fantowych, przedstawień teatralnych oraz zabaw tanecznych. Główne wydatki to zakup sprzętu pożarniczego, umundurowania oraz budowa remizy strażackiej. Podstawowy sprzęt w tym okresie to: sikawka ręczna, beczkowóz, wóz rekwizytowy. Do wydarzeń tego okresu należy zaliczyć: powstanie liczącego 16 kobiet oddziału samarytanek w dniu   6 kwietnia 1932 r., dokonanie uroczystego poświęcenia remizy dnia 15 maja 1932 r., zorganizowanie chóru strażackiego – 1933 r. W okresie tym wyróżnili się kolejno prezesi OSP: Stanisław Szczygielski, Władysław Bielecki, ks. Stanisław Jurczak, ks. Ignacy Sopyła, ks. Marian Sitkowski, Ludwik Gajda, Jan Zienkiewicz i naczelnicy OSP: Aleksander Chromiak, Marian Postowicz (kierownik szkoły), Rudolf Fitez (nauczyciel), Szymon Mazurek,  Józef Kubecki, sekretarz: Aleksander Sergiel.

II. Lata 1939 - 1949. W okresie okupacji hitlerowskiej nie prowadzono żadnej inwestycji, straż jednak  w miarę potrzeb i możliwości zawsze spieszyła z pomocą zagrożonemu ogniem terenowi.

III. Lata 1950 - 2018. Okres ten charakteryzuje się wzmożoną działalnością tak w okresie inwestycyjnym, jak i szkoleniowym z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Do najważniejszych osiągnięć inwestycyjnych, które miały duży wpływ na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego w tym okresie, należy zaliczyć: otrzymanie z Komendy Powiatowej w Łukowie motopompy M-200, a następnie z Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie motopompy M-800, elektryfikację we wsiach Ulan Duży, Ulan Mały, Ulan Majorat zakończoną w 1958 roku, budowę dróg utwardzonych umożliwiających lepszy dojazd w czasie akcji ratowniczych, budowę remizy strażackiej (lata 1963-1967), a następnie jej rozbudowę (1977)  oraz modernizację (wymiana dachu, utwardzenie placu przed remizą w latach dziewięćdziesiątych). Głównymi inicjatorami oraz wykonawcami wyżej wymienionej budowy byli członkowie OSP, którzy gromadzili fundusze poprzez organizację imprez dochodowych, a w czasie budowy wiele prac wykonali społecznie (modernizację natomiast przeprowadzono prawie w całości z budżetu gminy). Wybudowanie zbiorników wodnych przeciwpożarowych w Ulanie Dużym, a następnie w latach osiemdziesiątych w Ulanie Małym, założenie instalacji odgromnikowej, w latach 1973-1974 przeprowadzenie akcji wymiany pokryć dachowych (słomianych na niepalne), budowa wodociągu (wykonanie hydrantów co 150 m, co w zasadniczy sposób polepszyło zabezpieczenie w  wodę) to także istotne osiągnięcia inwestycyjne tamtych lat. Zaopatrzenie w sprzęt przeciwpożarowy: w roku 1967 jednostka otrzymała samochód Żuk oraz dwie motopompy, w roku 1973 – dodatkowo samochód bojowy, który wymieniono na bardziej nowoczesny w roku 1979. Następnym pojazdem pozyskanym w 1995 roku był samochód Żuk A-15, wymieniony w roku 2001 na samochód Lublin III (obydwa pojazdy zostały zakupione z budżetu gminy Ulan-Majorat). W 2011 roku ze środków samorządu terytorialnego pozyskano średni samochód pożarniczy marki IVECO – MAGIRUS. Ze składek członkowskich w roku 2012 ufundowano nowy sztandar dla jednostki. W roku 2016 ze środków wyodrębnionych w budżecie gminy Ulan-Majorat wykonano remont kapitalny pomieszczeń garażowych OSP. Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Ulanie obecnej kadencji funkcjonuje w składzie: Białucha Zbigniew – prezes, Lotek Sławomir Michał – wiceprezes – naczelnik, Niewęgłowski Piotr -  zastępca naczelnika, Niebrzegowski Tomasz – sekretarz, Domiańczyk Stanisław Waldemar – skarbnik.

Z okazji jubileuszu 90-lecia Jednostki OSP Ulan oraz Gminnych Obchodów Dnia Strażaka adresy okolicznościowe wystosowali:

- Druh Waldemar Pawlak – Prezes Zarządu Głównego ZOSP RP,

- Druh Marian Starownik – Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie.

Na zakończenie uroczystości głos zabrał dh Zbigniew Białucha - Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej  w Ulanie, który w imieniu członków OSP Ulan podziękował wszystkim za  zaangażowanie, wysiłek, trud oraz za wszelką okazałą pomoc w przygotowaniu jubileuszu. Z okazji 90-lecia istnienia OSP Ulan w jednym z boksów garażowych jednostki zaprezentowana została izba pamięci. Zgromadzone w niej materiały zawierały historię ruchu strażackiego nie tylko w jednostce OSP Ulan, można tam było zobaczyć m.in. dokumenty archiwalne jednostki oraz sprzęt, wyposażenie i ekwipunek osobisty strażaka ochotnika.

zarejestruj się

MOBILNY SYSTEM INFORMACJI SISMS

GMINY ULAN-MAJORAT

ULOTKA do pobrania

Urząd Gminy Ulan-Majorat

Ulan-Majorat 57
21-307 Ulan-Majorat
tel./fax: 83 3518069
e-mail: ug@ulanmajorat.pl

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.