Logo Gmina Ulan-Majorat

News

News zdjęcie id 83

Regulamin Konkursu - Segreguję odpady bo tak trzeba!

16.06.2015

   

Ulotka str. 1, Ulotka str. 2 pdf

Ulotka str. 1, Ulotka str. 2 jpg

Regulamin Konkursu - Segreguję odpady bo tak trzeba!

z dnia 16 czerwca 2015 r.

§ 1

Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady konkursu będącego częścią działań edukacyjno - promocyjnych.

2. Organizatorem Konkursu (zwanego dalej „Konkursem”) jest Urząd Gminy w Ulanie-Majoracie (zwanym dalej „Organizatorem”) Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat.

3. Pod patronatem honorowym: Wójt Gminy Ulan-Majorat.

4. Konkurs adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Ulan-Majorat (zwanych dalej „Uczestnikiem konkursu”).

§ 2

Cele

1. Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości proekologicznej wśród społeczności Gminy Ulan-Majorat, ze szczególnym zwróceniem uwagi mieszkańców na konieczność segregacji odpadów oraz korzyści z tego wynikających.

2. Przedmiotem Konkursu jest zachęcenie mieszkańców do zmiany swojej dotychczasowej deklaracji i zadeklarowania selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 3

Zasady Konkursu

1. Rozpoczęcie konkursu nastąpi 17 czerwca 2015 r.

2. Aby wziąć udział w konkursie należy zadeklarować selektywną zbiórkę odpadów komunalnych poprzez zmianę deklaracji i złożenie jej w tutejszym Urzędzie Gminy pok. nr 26.

3. Deklarację zmieniającą można składać w terminie od 17 czerwca do 17 sierpnia 2015 r. włącznie. Dostępna jest ona na stronie internetowej www.ulanmajorat.pl w zakładce odpady komunalne oraz w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat pok. nr 26.

4. W dniach od 18 sierpnia do 21 sierpnia 2015 r. nastąpi weryfikacja złożonych deklaracji.

5. Organizator dzieli Konkurs na III etapy:

•             Etap I- osoby, które złożyły i które złożą deklarację do 30 czerwca 2015 r.

•             Etap II- osoby, które zmienią deklarację w terminie od 1 lipca do 31 lipca 2015 r.

•             Etap III- osoby, które zmienią deklarację  w terminie od 1 sierpnia do 17 sierpnia 2015 r.

•             Etap IV- wyniki konkursu

§ 4

Warunki uczestnictwa

1. W losowaniu bierze udział każdy, kto złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczącą nieruchomości położonej na terenie gminy Ulan-Majorat, wybrał selektywny sposób oddawania odpadów. Zmienioną deklaracje należy  złożyć w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat w terminie od 17 czerwca do 17 sierpnia 2015 r.

§ 5

Koszty

1. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

§ 6

Losowanie

1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w formie losowania spośród wszystkich osób, które w terminie od 17 czerwca do 17 sierpnia 2015 r. zmieniły deklarację i zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych oraz spośród osób, które zadeklarowały selektywną zbiórkę przed 17 czerwca 2015 r.

2. Losowanie odbędzie się ok. godziny 1700  podczas Dożynek Gminno-Parafialnych, które będą miały miejsce 23 sierpnia 2015 r. na boisku szkolnym. Losowania dokona osoba z publiczności, po wylosowaniu członek komisji odczyta dane wylosowanej osoby: imię, nazwisko oraz miejscowość. Uczestnik ma 1 minutę na to aby zgłosić się na scenę w celu potwierdzenia danych poprzez okazanie dowodu tożsamości.

3. Nagrodę może odebrać pełnoletni domownik po okazaniu dowodu tożsamości.

§ 7

Nagrody konkursu

1. Dla wszystkich osób, które zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów komunalnych przewidziane są upominki w postaci materiałów promujących ekologię - do wyczerpania zapasów.

2. Osoby, które złożyły bądź złożą deklarację w terminie do 30 czerwca 2015 r. wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych w postaci: pralki, aparatu fotograficznego, odkurzacza.

3. Osoby, które złożą deklarację w terminie od 1 lipca do 31 lipca 2015 r. wezmą udział w losowaniu nagród rzeczowych w  postaci: lodówki, tabletu, maszynki elektrycznej.

4. Osoby, które zadeklarowały selektywną zbiórkę odpadów komunalnych w terminie od 1 sierpnia do 17 sierpnia 2015 r., wezmą udział w losowaniu następujących nagród: mikrofali, robota kuchennego, blendera.

5. Nagroda nie podlega zamianie na inną nagrodę rzeczową ani na jej równowartość pieniężną. Nad prawidłowością przebiegu konkursu czuwać będzie komisja konkursowa.

6. Wręczanie nagród odbędzie się podczas Dożynek Gminno-Parafialnych dnia 23 sierpnia 2015 r. na boisku szkolnym ok. godz. 1700 .

7. Uczestnik konkursu, który otrzyma nagrodę zobowiązany będzie do złożenia podpisu na oświadczeniu potwierdzającym odbiór nagrody.

§ 8

Ochrona danych osobowych

1. Zgłoszenie w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133, poz. 883.) na potrzeby kwalifikacji i udziału w konkursie, w tym na udostępnianie ich do wiadomości publicznej.

§ 9

Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania konkursu w każdym czasie bez podania przyczyn.

2. Niniejszy regulamin może być zmieniany przez Organizatora w dowolnym czasie poprzez zamieszczenie zmian na stronie internetowej  www.ulanmajorat.pl

3. Wszelkie zmiany do Regulaminu stają się skuteczne w chwili ich zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy, o ile nie zastrzeżono inaczej.

4. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje ostateczną podejmuje Organizator.

5. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej www.ulanmajorat.pl oraz w Urzędzie Gminy Ulan-Majorat pok. nr 26.

6. Wszelkie informacje o konkursie udzielane są w Urzędzie Gminy pok. nr 26 lub pod nr tel. 83 351 80 69.

§10

Uwagi końcowe

1. Wyłączeniu podlegają pracownicy Urzędu Gminy Ulan-Majorat, a także pozostałe osoby ujęte w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmujących ww. pracowników.

 

 

 

 

zarejestruj się

MOBILNY SYSTEM INFORMACJI SISMS

GMINY ULAN-MAJORAT

ULOTKA do pobrania

Urząd Gminy Ulan-Majorat

Ulan-Majorat 57
21-307 Ulan-Majorat
tel./fax: 83 3518069
e-mail: ug@ulanmajorat.pl

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.