Logo Gmina Ulan-Majorat

Archiwum newsów, strona 40

Obrazek dla news_505

Uwaga PRACA!

06.09.2017

Wójt Gminy Ulan-Majorat informuje, że w związku z powstaniem Żłobka Gminnego w Ulanie-Majoracie przeprowadzona zostanie rekrutacja na stanowisko opiekunek dziecięcych. Możliwość zatrudnienia uzyskają osoby posiadające jedne z poniższych kwalifikacji:

  • pielęgniarki
  • położnej
  • opiekunki dziecięcej
  • nauczyciela wychowania przedszkolnego
  • nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub
  • pedagoga opiekuńczo-wychowawczego.

więcej

Obrazek dla news_508

Informacja Wójta Gminy Ulan-Majorat

05.09.2017

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r., poz. 1405), w związku z Uchwałą Nr XXVII/166/17 RADY GMINY ULAN-MAJORAT z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rozwoju Gminy Ulan-Majorat, Wójt Gminy Ulan-Majorat informuje o możliwości zapoznania się z  opracowanym projektem dokumentu „Program Rozwoju Gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023” oraz możliwości składania uwag i wniosków do ww. projektu dokumentu.

więcej

Obrazek dla news_507

Konsultacje społeczne Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023

05.09.2017

Wójt Gminy Ulan-Majorat przedstawia do konsultacji społecznych projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023”.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono w zakładce Lokalny Program Rewitalizacji, na głównej stronie Gminy Ulan-Majorat (http://www.ulanmajorat.pl) w dniu 5 września 2017 r.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 12 września 2017 roku.

więcej

Projekty Rewitalizacyjne - Głosowanie

30.08.2017

W związku z trwającymi pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji zapraszamy serdecznie Państwa do udziału w głosowaniu na projekty rewitalizacyjne. W ramach prowadzonego w dniach 23-29 sierpnia 2017 r. naboru przedsięwzięć rewitalizacyjnych zgłoszonych zostało łącznie 19 przedsięwzięć rewitalizacyjnych.W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o oddanie głosów na przedsięwzięcia, które Państwa zdaniem są najważniejsze i najbardziej potrzebne w celu ożywienia sytuacji społeczno-gospodarczej wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Jednocześnie informujemy, że w ramach głosowania można oddać swój głos na 1 przedsięwzięcie. Głosowanie odbywa się w dniach 30-31 sierpnia 2017 r. Swój głos mogą Państwo oddać za pośrednictwem elektronicznego formularza umieszczonego w pod następującym linkiem:

https://docs.google.com/forms/d/1EXUcVwEq8hrunJg3po1s1RLyP_DihcimROjaGRiO4xw/edit?usp=sharing

więcej

zarejestruj się

MOBILNY SYSTEM INFORMACJI SISMS

GMINY ULAN-MAJORAT

ULOTKA do pobrania

Urząd Gminy Ulan-Majorat

Ulan-Majorat 57
21-307 Ulan-Majorat
tel./fax: 83 3518069
e-mail: ug@ulanmajorat.pl

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.