Logo Gmina Ulan-Majorat

News

News zdjęcie id 801

Zmiany w zwrocie podatku akcyzowego – obowiązujące od 1 stycznia 2019 r.

07.01.2019

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszły w życie znaczące zamiany dotyczące zwrotu podatku akcyzowego. Rolnicy otrzymają wyższy zwrot do posiadanego ha użytków rolnych, a producenci bydła dodatkową dopłatę do DJP.  Ponadto hodowcy bydła będą musieli skompletować dodatkowe dokumenty.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej wprowadza zamiany dotyczące:

 1. Stawki zwrotu za 1 litr w kwocie 1 zł.
 2. Sposobu obliczania limitu:
 1. producenci rolni zajmujący się produkcją rośliną i zwierzęcą otrzymają zwrot podatku akcyzowego w kotwcie 100 zł za każdy 1ha posiadanych użytków rolnych. 

Limit ustala się jako sumę: iloczynu stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju, liczy 100 oraz powierzchni użytków rolnych na dzień 1 lutego danego roku.

        b. dodatkowe środki otrzymają hodowcy bydła i producenci mleka, oznacza to, że każdy rolnik otrzyma dopłatę w kotwcie 30 zł do 1 DJP.

Limit ustala się jako sumę: iloczynu stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju, liczby 30 oraz średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

        3. Nowy dokument dostarczany  przez rolników – producentów bydła:

 1. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARMiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

PRODUCENT ROLNY  UBIEGAJĄCY SIĘ O ZWROT PODAKU AKCYZOWEGO ZOBOWIĄZANY JEST ZŁOŻYĆ:

 1. Wypełniony wniosek o zwrot podatku z pisemną zgodę pozostałych współposiadaczy, jeżeli producent rolny jest współposiadaczem gruntów gospodarstwa rolnego (w terminie od 1 do 28 lutego 2019 r.)link.
 2. Dokument potwierdzający możliwość korzystania ze zwrotu podatku w przypadku gruntów których nie jest właścicielem (np. umowa dzierżawy).
 3. Faktury VAT, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku. (w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.).
 4. Dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARMiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.
 5. Oświadczenie.link
 6. Klauzulę RODO.link

zarejestruj się

MOBILNY SYSTEM INFORMACJI SISMS

GMINY ULAN-MAJORAT

ULOTKA do pobrania

Urząd Gminy Ulan-Majorat

Ulan-Majorat 57
21-307 Ulan-Majorat
tel./fax: 83 3518069
e-mail: ug@ulanmajorat.pl

Zegar

 • :
 • :

Kalendarz

październik 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.