Logo Gmina Ulan-Majorat

Lokalny Program Rewitalizacji

Wójt Gminy Ulan-Majorat przedstawia do konsultacji społecznych projekt „Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Ulan-Majorat na lata 2017-2023”.

Ogłoszenie o konsultacjach zamieszczono w zakładce Lokalny Program Rewitalizacji, na głównej stronie Gminy Ulan-Majorat (http://www.ulanmajorat.pl) w dniu 5 września 2017 r.

W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 12 września 2017 roku.

Konsultacje prowadzone będą w dniach 05-12.09.2017 r.  w następujących formach:

  • zbierania uwag, propozycji i opinii w postaci papierowej i elektronicznej
    z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego, który będzie można dostarczyć pocztą tradycyjną na Urzędu Gminy Ulan-Majorat, Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat,
  • bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy pok. 18  w godzinach pracy Urzędu (od godz. 7.30 do godz. 15.30),
  • za pomocą poczty elektronicznej na adres mailowy: ug@ulanmajorat.pl,
  • zbierania uwag ustnych do protokołu w sekretariacie Urzędu Gminy.

Konsultacje społeczne prowadzone będą zarówno w formie biernej (zgłaszanie uwag ustnie
i pisemnie), jak i czynnej.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach.  

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI GMINY ULAN-MAJORAT na lata 2017-2023 - konsultowany dokument

Formularz zgłaszania uwag

 

Szanowni Państwo,
W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Ulan-Majorat na lata 2016-2023 Wójt Gminy informuje, że w dniach 03-09.07.2017 r. na terenie Gminy Ulan-Majorat przeprowadzone zostanie badanie ankietowe w 2 grupach respondentów – 1. grupę stanowią mieszkańcy  gminy, 2. grupę stanowią przedstawiciele instytucji publicznych, przedsiębiorcy oraz członkowie organizacji społecznych.
Badanie prowadzone będzie techniką PAPI (klasyczna metoda popularnie nazywana „papier i ołówek”) i CAWI (wywiady realizowane za pośrednictwem Internetu). Opracowane specjalnie w tym celu kwestionariusze ankietowe zostaną rozdysponowane wśród 2 wyżej wymienionych grup oraz dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy, Ulan-Majorat 57, 21-307 Ulan-Majorat. Wypełnione ankiety należy  składać w wyżej wymienionym terminie w Urzędzie Gminy w pokoju nr 11. Ponadto formularze ankiet umożliwiające ich elektroniczne wypełnienie udostępnione zostaną na głównej stronie internetowej Urzędu Gminy - http://www.ulanmajorat.pl w zakładce Lokalny Program Rewitalizacji.
Wyniki badań posłużą opracowaniu Lokalnego Programu Rewitalizacji, który ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wizerunku gminy, odbudowę więzi lokalnych, a także przywrócenie ładu przestrzennego oraz ożywienie gospodarcze gminy. Zmiany zachodzące w efekcie realizacji programu będą polegać przede wszystkim na rozwiązaniu zaistniałych problemów społecznych i gospodarczych koncentrujących się na określonym terenie. Chcemy, aby zmiany te w największym stopniu odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności.
Prosimy o życzliwe przyjęcie i zachęcamy wszystkich mieszkańców gminy oraz przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, członków organizacji społecznych do czynnego udziału w badaniu ankietowym. Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie podzielić się Państwo swoją opinią.

 

Ankieta będzie również dostępna na stronie internetowej – link do ankiety:
Ankieta dla mieszkańców (on-line)
Ankieta dla przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, członków organizacji społecznych (on-line)

Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

 

Konsultacje społeczne – projekt diagnozy służącej delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

DIAGNOZA  OBSZARU  GMINY ULAN-MAJORAT  SŁUŻĄCA  DELIMITACJI
OBSZARU  ZDEGRADOWANEGO I  OBSZARU  REWITALIZACJI

Formularz zgłoszania uwag do dokumetu

 

do pobrania:

Główne informacje o procesie rewitalizacji

Ankieta dla mieszkańców

Ankieta dla przedstawicieli instytucji publicznych, przedsiębiorców, członków organizacji społecznych

zarejestruj się

MOBILNY SYSTEM INFORMACJI SISMS

GMINY ULAN-MAJORAT

ULOTKA do pobrania

Urząd Gminy Ulan-Majorat

Ulan-Majorat 57
21-307 Ulan-Majorat
tel./fax: 83 3518069
e-mail: ug@ulanmajorat.pl

Zegar

  • :
  • :

Kalendarz

listopad 2019
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

wersja językowa

Zobacz również

newsletter

Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.